Polityka prywatności

Traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich danych osobowych bardzo poważnie. W tej Polityce Prywatności informujemy Cię, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług elektronicznych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

My, spółka Gamfi Sp. z o.o. z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000351370, NIP 5342441276, REGON 142281049 („Spółka”) będziemy administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz w związku z naszą relacją biznesową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie do następujących celów („dopuszczalne cele“):
- Prowadzenia działań marketingowych poprzez wykorzystanie podanych przez Ciebie danych do marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów;
- Profilowania Twoich preferencji i zainteresowań w celu najlepszego dopasowania naszej komunikacji marketingowej oraz oferty produktów i usług do Twoich potrzeb. Podstawą profilowania Twoich preferencji i zainteresowań są m.in.:
   - podane przez Ciebie i zgromadzone z publicznie dostępnie dostępnych źródeł dane, które gromadzimy w systemach wspierających prawidłową realizację świadczonych przez nas usług (np. w systemie typu CRM),
   - automatycznie rejestrowane i przechowywane (m.in. w plikach cookies) dane dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach internetowych.

Skutkiem profilowania jest udostępnienie Ci dopasowanych do Twoich indywidualnych zainteresowań treści za pośrednictwem naszych stron internetowych, mailowo, telefonicznie lub na stronach internetowych nie związanych z nami podmiotów, które świadczą nam usługi reklamowe (m.in. strony należące do sieci reklamowych Google, Facebook, Twitter czy Linkedin).

- Komunikowania się z Tobą przez kanały, które zatwierdziłeś w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących usług oferowanych przez Spółkę (w tym poprzez newslettery marketingowe), a także informacji na temat wydarzeń i projektów;Komunikowania się z Tobą przez kanały, które zatwierdziłeś w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących usług oferowanych przez Spółkę (w tym poprzez newslettery marketingowe), a także informacji na temat wydarzeń i projektów;
- Zarządzania oraz przeprowadzenia szczególnych wydarzeń, w tym imprez oraz ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych;
- Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych usług oraz stron internetowych lub innych systemów, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych.

W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. e-maili oraz rozmów telefonicznych) będziemy tylko tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, udostępniać Ci takie informacje po uprzedniej akceptacji oraz umożliwimy jej wycofanie, jeśli nie będziesz chcieć dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z naszymi działaniami.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Ciebie ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. Podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych dozwolonych celów, do których wykorzystujemy Twoje dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z nami lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Twojej zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

W przypadku marketingu bezpośredniego – realizowanego poprzez wysyłkę newslettera na podany adres e-mail – podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w  art. 6 ust. 1 lit. a) rodo w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodę można wycofać w każdej chwili (korzystając z linku w treści newslettera lub pisząc na adres gdpr@gamfi.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zakres danych osobowych

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

- W przypadku zgody na newsletter – adres e-mail;
- Informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres email;
- Informacje związane z miejscem zatrudnienia, takie jak Twoje stanowisko, nazwa pracodawcy, wielkość firmy itp.;
- Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach projektu lub relacji umownej lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Ciebie takie jak wnioski oraz projekty;
- Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, na przykład baz danych, pod warunkiem przesłania do Ciebie klauzuli informacyjnej oraz odebrania zgody;
- Jeśli jest to wymagane w celu zachowania zgodności z prawem: informacje na temat  istotnych oraz ważnych sporów sądowych lub innych postępowań sądowych przeciwko Tobie lub związanej z Tobą stronie trzeciej oraz informacje na temat wzajemnych relacji z Tobą, które mogą okazać się istotne dla celów ochrony konkurencji.


Jak zbieramy dane osobowe?

1. Będziemy gromadzić Twoje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Ciebie np. za pośrednictwem formularzy itp.
2. Pozyskujemy czasem dane osobowe od naszych partnerów lub za pośrednictwem narzędzi, które pomagają nam tworzyć bazy danych w sposób zautomatyzowany. Dbamy o Twoją prywatność. Jeżeli zbierzemy dane od partnerów lub z internetu za pośrednictwem narzędzi przesyłamy do Ciebie klauzulę informacyjną i prosimy o wyrażenie zgody.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Twoją prywatność, takich jak bezpieczne serwery, firewall i szyfrowanie SSL. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

- Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach lub poza Spółką w kraju lub zagranicą, np. wspólne centra usług, poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w dozwolonych celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Spółka zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialna za Twoje dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, gdy angażujemy takich usługodawców.
- Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

Na stronie Pliki cookies znajdziesz listę odbiorców wspierających świadczenie usług przez Administratora.


Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Spółka jest przedsiębiorstwem działającym na terenie Polski. Dostawcy niektórych z narzędzi mają swe siedziby poza EOG. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”). W zakresie tym współpracujemy tylko z podmiotami sprawdzonymi podczas audytu wstępnego, którzy wdrożyli wszystkie środki techniczne i organizacyjne zgodne z RODO (GDPR). Chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas gdpr@gamfi.com.

Czy wymagane jest podanie danych osobowych?

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podajesz całkowicie dobrowolnie (dotyczy to m.in. newslettera); zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Ciebie. Jednakże, w pewnych okolicznościach Spółka nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do zapewnienia dostępu do naszych treści lub narzędzi, lub przeprowadzenia prawnie wymaganych kontroli zgodności. W takich przypadkach, jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci tego, o co się do nas zwróciłeś.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

- Twoje dane kontaktowe przetwarzane na podstawie zgody przechowujemy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
- Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
- Dane finansowe mamy obowiązek przechowywać przez okres 5 lat na podstawie Ustawy o rachunkowości.

Twoje prawa w zakresie ochrony danych

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, masz prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych dotyczących Ciebie. Masz także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, masz prawo zażądać kopii Twoich danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będziesz korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to możesz taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania (np. uzasadniony interes administratora danych związany z potrzebą obrony przed roszczeniami o czym zostaniesz odrębnie poinformowany).

Jeżeli masz jakiekolwiek obawy związane z tym jak Twoje dane osobowe są przez nas traktowane lub pragniesz złożyć skargę, możesz się z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią lub uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do właściwego organu – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zob. więcej uodo.gov.pl).

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na adres email gdpr@gamfi.com